Wie zijn wij

Techno-Plaza is het technieklokaal voor de basisscholen uit de Liemers.

Het beeld dat leerlingen hebben van wetenschap en techniek wordt al op jonge leeftijd gevormd. Het beïnvloedt hun keuze in het voortgezet onderwijs, de vervolgopleiding en uiteindelijk hun beroepskeuze. Het is daarom belangrijk op jonge leeftijd bètatalent van leerlingen te stimuleren en hen enthousiast te maken voor wetenschap en techniek. Dat is nodig omdat de samenleving om een steeds grotere kennis van wetenschap en technologie vraagt. Wist u trouwens dat 75% van de leerlingen die nu op de basisschool zitten, later een beroep gaan uitoefenen met een techniek die nu nog niet bestaat?

Techno-Plaza is een zelfstandige organisatie maar valt onder de verantwoordelijkheid van LiemersNovum.

 

Vaststelling doelgroep en werkwijze:

Wij zijn een aantal jaren betrokken geweest bij een wetenschappelijk onderzoek van de Technische Universiteit Twente. Met dit onderzoek (Attitude Techniek Monitor (ATM) is onze doelgroep (leerlingen uit de groepen 7 & 8) vastgesteld en is gebleken dat het belangrijkste onderdeel van ons aanbod de evaluatie van de les is. Het leermoment zit in de evaluatie doordat leerlingen hun eigen handelen en dat van een ander bespreken en beoordelen. Ons streven is om het huidige schooljaar een evaluatiemodule te ontwikkelen zodat de leerkracht handvaten krijgt om het leermoment beter vorm te geven.

In 2012-2013 onderzocht Tim Post van TU Twente de effecten van een grootschalige excursie van zevenhonderd lagere school leerlingen naar techniekbedrijven op hun beelden van en attitudes ten aanzien van techniek, technische beroepen en technische competenties. Uit dit onderzoek verscheen het artikel Springer 2014 Effects of company visits on Dutch primary school children’s attitudes toward technical professions’ van Tim Post en Juliette H. Walma van der Molen.

Na het ATM onderzoek bij Technoplaza in schooljaar 2015/16 (Heeres & de Wolf, 2016) was dit een tweede onderzoek bij TWT’s, waarmee bij leerlingen de beelden van en de attitude ten opzichte van techniek wordt bestudeerd. Met dit onderzoek ontstaan nieuwe inzichten over de TWT programma’s en wat voor effect deze op leerlingen hebben. Het onderzoek levert een nulmeting (T1) van de beelden van en attitude ten aanzien van techniek vóór het bezoek aan technieklokalen.
Tussen week 34-44 zijn de interviews afgenomen en de ATM enquêtes voor de nulmeting liepen ook in deze periode bij drie TWT’s, te weten TechnoDiscovery Apeldoorn, Tech-lokaal Maas & Waal en Technoplaza Zevenaar met respectievelijk 217, 286 en 608 leerlingenreacties vanuit groepen 7-8; totaal ruim 1100.
Lees meer in: 1. Effectmeting promotionele activiteit Kiezen voor techniek TWT rapport en 2. Flyer Effect TWT ATM

Technoplaza Zevenaar nodigde BetaTech Services in het schooljaar 2015/16 en 2018/19 uit om onderzoek te doen naar het effect van hun wetenschap en techniek activiteitenprogramma op het beeld van en de attitude ten opzichte van techniek bij de leerlingen. Vanuit het eerste onderzoek veranderde Technoplaza hun programmering met minder techniek opdrachten en meer tijd voor reflectie van leerlingen en hun begeleiders op de uitgevoerde activiteiten. In onderstaande twee publicaties leest u meer over het onderzoek en uitkomsten.
BTS ATM Technoplaza Zevenaar onderzoeksverslag zomer 2016
BTS ATM Technoplaza Zevenaar onderzoeksverslag zomer 2019