Wie zijn wij

Techno-Plaza is het technieklokaal voor de basisscholen uit de Liemers. Op dit moment hebben zich 29 basisscholen aan Techno-Plaza verbonden.

Het beeld dat leerlingen hebben van wetenschap en techniek wordt al op jonge leeftijd gevormd. Het beïnvloedt hun keuze in het voortgezet onderwijs, de vervolgopleiding en uiteindelijk hun beroepskeuze. Het is daarom belangrijk op jonge leeftijd bètatalent van leerlingen te stimuleren en hen enthousiast te maken voor wetenschap en techniek. Dat is nodig omdat de samenleving om een steeds grotere kennis van wetenschap en technologie vraagt. Wist u trouwens dat 75% van de leerlingen die nu op de basisschool zitten, later een beroep gaan uitoefenen met een techniek die nu nog niet bestaat?

Techno-Plaza is een zelfstandige organisatie maar valt onder de verantwoordelijkheid van Liemers Novum en het Liemers College, schoolbesturen van het primair en voortgezet onderwijs uit de Liemers.