Vrijwilligers

De vrijwilligers van het Techno-Plaza begeleiden kleine groepjes leerlingen bij het maken van werkstukken (10 tot 12 jaar). Deze werkstukken worden door de kinderen zoveel mogelijk zelfstandig gemaakt. Zij hebben het werk voorbereid op hun eigen school en alle materialen zijn in het lokaal aanwezig. De kinderen zijn zonder uitzondering zeer enthousiast en gemotiveerd.  Er wordt gewerkt met handgereedschappen en eenvoudige machines.

Het begeleiden van een klein groepje met kinderen geeft veel voldoening. Het enthousiasme waarmee de kinderen in het lokaal aan hun opdracht werken is groot.

De vrijwilligers (m/v) vormen een hecht team en werken intensief maar ontspannen samen. Wij hechten belang aan een grote mate van gezelligheid. Het belonen van vrijwillige inzet vinden wij zeer belangrijk.

Vrijwilligers maken zelf de keus wanneer zij willen en kunnen; 1 ochtend of middag in de week of meerdere dagdelen, net waar de mogelijkheden liggen. Er is wat dat betreft een grote flexibiliteit. Kennis van techniek is niet vereist.

Wij vragen een verklaring van goed gedrag (VOG). De kosten worden vergoed.